System GSOK to Globalny System Obsługi Kuratorium wdrożony w Lubelskim Kuratorium Oświaty. System umożliwia łatwą komunikację z gminami, szkołami oraz innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez Panel Kontaktowy. Opracowywane są w nim wnioski awansu zawodowego (generowanie, drukowanie i archiwizacja dokumentów na wszystkich etapach). System generuje też stronę Kuratorium oraz BiP. Z systemu korzysta ponad 4000 użytkowników. 
Dzięki możliwości logowania się do systemu dyrektorów szkół, wspólnie tworzony jest informator na każdy nowy rok, udostępniany na stronie Kuratorium. 

Strona klienta

kuratorium.lublin.pl