Lecznica-3000 to prosty i intuicyjny program skierowany do małych i średnich lecznic, gabinetów weterynaryjnych, które zobligowane są do prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. Posiada wiele automatów ułatwiających codzienną pracę. Tworzenie ewidencji leczenia zwierząt jest w nim bardzo proste. Na podstawie ewidencji czy rejestru szczepień można automatycznie utworzyć fakturę dla klienta. Dzięki zastosowaniu mechanizmu APD (Alternatywna Postać Dokumentu) z magazynu schodzą konkretne leki, a na fakturze widnieje tylko jedna pozycja: usługa weterynaryjna. Program tworzony jest przy współpracy wielu lekarzy oraz hurtowni weterynaryjnych, korzysta z niego już ponad 100 lecznic. Możliwość importu elektronicznych faktur jeszcze bardziej ułatwia pracę lekarza. Niektóre hurtownie wysyłają komplet danych o leku (np. firma HOVET Sp. j. wysyła elektronicznie dodatkowe informacje takie jak: przelicznik, karencja, forma produktu), które do minimum skracają czas potrzebny na tworzenie dokumentacji.

Możliwości programu:

 • możliwość pracy w sieci - brak ograniczeń co do ilości stanowisk
 • możliwość jednoczesnej pracy wielu lekarzy - brak ograniczeń co do ilości lekarzy
 • ekran startowy, na którym umieszczone są istotne informacje: lista nieprzyjętych automatycznych dostaw towaru, lista niezakończonych ewidencji, lista niezakończonych dokumentów sprzedaży, lista przeterminowanych leków lub tych, których termin minie za 30 dni, lista zbliżających się szczepień przeciwko wściekliźnie
 • magazyn towarów z wyszukiwaniem leków po dowolnej informacji, wyszukiwanie leków alfabetycznie
 • zdejmowanie towarów wg numerów serii czy dat ważności - lekarz decyduje o tym, a nie program
 • tworzenie i drukowanie dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi
 • przeliczniki ilościowe towaru - zakup w dużych jednostkach, a sprzedaż w małych, np. zakup 10fl po 250ml powoduje wejście na stan 10x250 = 2500 ml towaru z odpowiednią przeliczoną ceną za 1 ml
 • lista klientów z możliwością łatwego wyszukiwania po nazwie, nipie, adresie
 • możliwość dodawania zwierząt do klientów
 • możliwość określania listy numerów kolczyków dla zwierząt
 • karta klienta, zawierająca najważniejsze informacje: lista wystawionych ewidencji, lista wystawionych dokumentów sprzedaży, lista wystawionych zaświadczeń o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, lista zwierząt
 • tworzenie i drukowanie ewidencji leczenia zwierząt gospodarskich i domowych 
 • automat ułatwiający generowanie ewidencji - podpowiedzi odnośnie opisów, dawkowania itd. 
 • tworzenie dokumentu sprzedaży na podstawie wystawionej ewidencji (można wtedy do listy leków dodać usługę weterynaryjną)
 • możliwość zmiany numeru wystawianej ewidencji - kolejne ewidencje kontynuują numerację
 • przeglądanie listy wystawionych ewidencji
 • drukowanie zbiorczej ewidencji leczenia zwierząt domowych
 • przegląd dokumentów sprzedaży (dokumenty sprzedaży mogą być wystawiane osobne, jak również mogą być wystawiane automatycznie na podstawie wystawionej ewidencji)
 • wydruk dokumentów sprzedaży
 • tworzenie i wydruk zaświadczeń o szczepieniu przeciwko wściekliźnie
 • wydruk rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie
 • możliwość określania wielu parametrów programu (podpowiedzi w ewidencjach, domyślny opis zwierzęcia, numeracja rejestru zaświadczeń, itd.)
 • lista przyjętych dostaw towaru, możliwość sprawdzenia zawartości danej dostawy
 • elektroniczny import dokumentów zakupu
 • automaty importowe dokumentów zakupu dla hurtowni: HOVET - pełny automat, import wszystkich informacji o towarze (ilość, cena, numer serii, data ważności, przelicznik, karencja, forma produktu, pkwiu, producent), automatyczne pobieranie faktur z firmy HOVET do poczekalni
 • automaty importowe dokumentów zakupu dla hurtowni: Centrofarb Lublin, Vetoquinol Gorzów - (ilość, cena, numer serii, data ważności - pozostałe informacje należy uzupełnić samemu)
 • możliwość importu dokumentu zakupu z pliku CSV
 • możliwość wprowadzania dokumentu zakupu ręcznie (np. remanent początkowy)
 • możliwość importu / eksportu klientów
 • zestawienia statystyczne (zestawienie zużytych leków, zestawienie wg klientów, zestawienie wg dokumentów)
 • automatyczna aktualizacja programu w przypadku programów instalowanych na serwerze lub u klienta (dysk twardy, pendrive)
 • automatyczne komunikaty o nowej wersji programu oraz zmianach w programie
 • generowanie plików JPK_VAT

Demo

wersja demonstracyjna: demo

login: ixi

hasło: ixi
 

Program Lecznica-3000 to:
 • rozbudowane menu programu
 • uproszczona księgowość: zobowiązania, należności
 • definiowalny słownik towarów
 • definiowalny słownik rodzajów dokumentów
 • definiowalny słownik banków
 • plan kont księgowych
 • wyciągi bankowe
 • możliwość określania stałej marży dla leków
 
 
DODATKOWE MODUŁY:
MODUŁ MAGAZYNY
 • możliwość posiadania oddzielnego magazynu przez lekarza
 • przesunięcia międzymagazynowe
 • oddzielne zestawienia
MODUŁ Zestawienie obrotu lekiem
 • zestawienie obrotu lekiem wg jego nazwy - sumowanie inforacji o wszystkich lekach o takiej samej nazwie
MODUŁ FISKALNY
 • możliwość wydruku paragonów fiskalnych na drukarkach: NOVITUS, POSNET i ELZAB
MODUŁ KODÓW KRESKOWYCH
 • moduł umożliwa sprzedaż, zakup oraz wprowadzanie do ewidencji leków przy pomocy czytnika kodów kreskowych