Wewnętrzny System Zarządzania i Obsługi Kadr SOK wykonany na zamówienie firmy Almatur Polska S.A. Program składa się z dwóch modułów: modułu administracyjnego oraz modułu dla pracowników, w którym mogą się rejestrować, składać swoje aplikacje, akceptować zaproszenia na imprezy, drukować umowy oraz rachunki. System komunikuje się z pracownikami oraz użytkownikami poprzez email oraz informacje w systemie. Program powstał przy współpracy z firmą Perseus Sp. z o.o., która wdrożyła program księgowy PerseusFK. Program ten komunikuje się bezpośrednio z systemem SOK. Pobiera dane o umowach, wysyła wygenerowane rachunki.